قوانین و مقررات

عنوان
شماره بخشنامه
نهاد صادرکننده
تاریخ تصویب
دانلود
1402/24132
گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۲/۰۱/۱۴
١٤٠١/١٨٦٦٧٩٩
گمرک جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
206082
بانک مرکزی
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
1400/838441
وزارت امور اقتصاد و دارایی
۱۴۰۰/۰۶/۲۹
-
سازمان توسعه تجارت
۱۴۰۰/۰۶/۰۶
701906
وزارت امور اقتصاد و دارایی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳
46502
هیئت وزیران
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
26775
مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۰/۰۴/۰۲
صفحه ۱ از ۲۴