/ محصولات / اتصالات ، فلنج ها و نشت بند ها

اتصالات ، فلنج ها و نشت بند ها

 

انواع اتصالات فشار قوی و معمولی بصورت اتصال سوکتی، جوشی و رزوه دار و همچنین فلنج ها و گسکت ها برای محیط های ترش و غیر ترش در سایز ها  مختلف