» استخدام

متقاضی گرامی
خواهشمند است مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
تاریخ تولد را وارد کنید.
معدل را وارد کنید.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
ماه
میزان سابقه کار را وارد کنید.
ایمیل را وارد کنید.
تلفن را وارد کنید.
محل سکونت
شهر را وارد کنید.
آدرس را وارد کنید.
ارسال رزومه الزامی است. فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : "doc,docx,pdf"
عکس اجباری است. فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"