/ محصولات / لوله های پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن

 

انواع لوله های پلی اتیلن مانند لوله های HDPE به ویژه برای مصارف آبرسانی