معرفی پروژه

شرکت مهندسی توسعه گاز ایران
معرفی پروژه

 

 تأمین 30000 تن ورق X70

پروژه اول-1
پروژه اول-5
پروژه اول-4
پروژه اول-3
پروژه اول-2
عایق حرارتی و صوتی عایق حرارتی و صوتی
سیستم تهویه مطبوع سیستم تهویه مطبوع
سیستم آبرسانی: بوستر پمپ آبرسانی با منبع ذخیره سیستم آبرسانی: بوستر پمپ آبرسانی با منبع ذخیره
برق اضطراری: دیزل ژنراتور با پوشش استاندارد برق اضطراری: دیزل ژنراتور با پوشش استاندارد
کلوب بدن سازی کلوب بدن سازی
لابی مبله لابی مبله
سیستم سرمایش: چیلر و فن کوئل سیستم سرمایش: چیلر و فن کوئل
سیستم گرمایش: دیگ و فن کوئل سیستم گرمایش: دیگ و فن کوئل
زمین بازی کودکان زمین بازی کودکان
تهران
صنعتی
در حال انجام
پتروشیمی البرز