پروژه ها

/ کارفرمایان / پروژه ها
شرکت گاز استان یزد
: پایان یافته
شرکت پالایش نفت آبادان
: پایان یافته
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
: پایان یافته
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
: در حال انجام
شرکت پالایش نفت آبادان
: پایان یافته
مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای نفت تهران
: در حال انجام
پالایش نفت آبادان
: پایان یافته
مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالای نفت تهران
: پایان یافته
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۷ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »